Matchen voor Dordrecht!


Beursvloer Dordrecht gaat helaas ivm Corona niet door dit jaar! Jammer, want de beursvloer is altijd een mooie gelegenheid om Dordtse ondernemers, organisaties en initiatieven succesvol te matchen. Daarom sluit Dordrecht dit jaar aan op de landelijke Impact Days. Je hoort er binnenkort meer over!

Als initiatiefnemer op het gebied van sociale, duurzame projecten komt er veel op je af. Hoe bouw ik een gezonde organisatie? Wat is mijn haalbare businesscase? Kortom hoe maak ik echt werk van mijn idee?

Tijdens vier masterclasses is er onder leiding van ervaren docenten hard gewerkt aan het:

  • Ontwikkelen van een haalbare businesscase 
  • Bouwen van een gezonde organisatie
  • Succesvol formuleren van de boodschap richting klanten/opdrachtgevers 
  • Bouwen aan een netwerk van stakeholders.

De masterclasses worden officieel afgesloten met een presentatie tijdens The Impact Days op donderdag 19 november!

Tijdens de verrassende avonden van Initiatief Zoekt Nemer is er podium voor inspirerende sprekers, nieuwe maat-schappelijke initiatieven en bijzondere ontmoetingen. Met als doel Dordrecht (nog) mooier, creatiever, socialer en duurzamer te maken. Initiatief Zoekt Nemer is voor iedereen met hart voor de stad.

Zolang het Coronavirus niet onder controle is organiseren we Initiatief Zoekt Nemer ONLINE. 

De eerstvolgende IZN is dinsdag 27 oktober 20.30 uur
Bekijk hier de uitnodiging

Dordtse ondernemers, organisaties en initiatieven zetten zich in om de stad eerlijker, socialer en duurzamer te maken. ‘Ondernemen met impact’ noemen we dat. En dat verdient aandacht!

Daarom sluit Dordrecht dit jaar aan op de landelijke Impact Days. Op 19, 20 en 21 november 2020 staat  ‘Ondernemen met impact’ voor het eerst breed op de stads­agenda van Dordrecht. 

Wat zijn The Impact Days? Wie doen mee? Wat is de meerwaarde voor de stad? Hoe kun je hier zelf aan bijdragen?

www.theimpactdays.nl/dordrecht

Onze missie

Wij verbinden het bedrijfsleven met organisaties die werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven zijn waardevol voor onze samenleving. Tegelijkertijd ontbreekt het juist bij deze organisaties regelmatig aan kennis, kunde, menskracht of materialen. De ondersteuning van het lokale bedrijfsleven is daarom welkom. Bedrijven die deze hulp bieden leveren niet alleen een bijdrage aan de samenleving, maar krijgen er van de maatschappelijke organisatie ook iets voor terug. Wij brengen op een snelle en praktische manier vraag en aanbod bij elkaar, zonder dat er geld aan te pas komt. In ons netwerk zitten nu al ruim 100 maatschappelijke organisaties en 60 lokale bedrijven.

Onze werkwijze

Wij brengen bedrijven en maatschappelijke organisaties bij elkaar. Dit doen we vooral door het een-op-een matchen van vraag en aanbod.
Een maatschappelijke organisatie kan op elk moment ondersteuningsvraag bij ons indienen. Als de aanvraag voldoet aan onze criteria dan kijken we welk bedrijf deze vraag het beste kan oppakken. Dit kan een van de bedrijven in het bestuur zijn, of ander lokaal bedrijf dat zich (als deelnemer) beschikbaar heeft gesteld voor het bieden van ondersteuning. Het bestuur van de stichting MBO Dordrecht fungeert dus als matchmaker, en komt regelmatig bij elkaar om ondersteuningsvragen te bespreken.

Het bestuur

Zeven betrokken bedrijven uit de regio vormen het bestuur. Zij zetten zich in om verbinding tussen het bedrijfsleven en  het maatschappelijke veld te bevorderen. Dit gebeurt door een-op-een te matchen én door het organiseren van (netwerk)evenementen zoals Beursvloer Dordrecht en Initiatief Zoekt Nemer. Het bestuur bestaat uit ABN AMRO, Ames Autobedrijf, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Da Vinci College, HBO Drechtsteden, McDonalds Dordrecht Centrum & Noord, Van Wijnen en MEE Vivenz.

Deelnemers

Deelnemers zijn bedrijven die zich beschikbaar stellen om ondersteuning te bieden aan een maatschappelijke organisatie. Een grote achterban van betrokken bedrijven geeft natuurlijk meer mogelijkheden om tot matches te komen. Daarnaast is een grote diversiteit aan expertise nodig om de uiteenlopende ondersteuningsvragen goed in te kunnen vullen. We verwelkomen daarom altijd nieuwe bedrijven die onze missie onderschrijven en mee willen werken aan een betere samenleving. Hoe meer bedrijven zich aansluiten, hoe meer we kunnen betekenen voor Dordrecht. Heeft u interesse? Neem dan contact op!

Partners

Partners zijn bedrijven die de stichting naast hun deelname ook ondersteunen met een financiële bijdrage. Mede hierdoor blijft steun aan ruim 100 maatschappelijke organisaties mogelijk. Wilt u partner worden? Neem dan contact op!

Beursvloer Dordrecht

Beursvloer Dordrecht is een jaarlijks terugkerend evenement met grote impact. Tijdens de dit evenement gaan ruim 50 bedrijven en 50 maatschappelijke organisaties de ‘vloer’ op om concrete matches te sluiten. Voor bedrijven is Beursvloer Dordrecht een mooie gelegenheid om te kiezen voor de maatschappelijke organisatie die ze het meeste aanspreekt, en die hun hulp of expertise goed kan gebruiken. De maatschappelijke organisaties bieden op hun beurt een leuke tegenprestatie. Het uitgangspunt is dus handelen met gesloten beurzen, er komt geen geld aan te pas.

Initiatief Zoekt Nemer

Initiatief Zoekt Nemer is de netwerkbijeenkomst gericht op vernieuwing en inspiratie. Innovatieve ideeën en concepten voor een betere samenleving krijgen hier de volle aandacht. Of deze van bedrijven, maatschappelijke organisaties of individuen zijn doet er niet toe. Samen kunnen we tot nog mooiere ideeën komen! Benieuwd naar deze avond? Je bent van harte welkom!

 

Volg ons!