Wat hebben we gedaan

Onze ervaring, creativiteit, inventiviteit én ons netwerk maken ons dusdanig flexibel dat we ook snel en concreet kunnen inspelen op actuele situaties om impact te maken. Voor een compleet overzicht van onze activiteiten kunt u op de website de pdf van het jaarverslag 2021 downloaden.

Afsluiting leergang Sociaal Ondernemen Dordrecht 2022

Ook de publieksprijs heeft Miguel in ontvangst genomen, samen met Mieke Rolff van Stadslandbouwkas De Oude Beer. Met evenveel stemmen stalen zij de harten van het publiek.

Terugblik pitch-event

Met het pitchevent sloten 10 studenten 17 november 2022 in het Energiehuis de leergang Sociaal Ondernemen Dordrecht af. Dit traject uit masterclasses, coaching en training. Sociaal ondernemers kiezen nooit voor de gemakkelijkste weg, maar gaan voor de meest impactvolle weg. In de leergang gaan de deelnemers op zoek naar de kern van wat zij willen veranderen en willen betekenen en hoe ze tot een gezonde organisatie met een net zo gezond financieringsmodel komen.

Alle deelnemers hebben stappen gemaakt en zijn gegroeid. Maar er is er maar één die 17 november tot winnaar van het pitch-event uitgeroepen wordt om vervolgens een cheque van 1000 euro in ontvangst te nemen en een coachsessie af te spreken met één van de juryleden. Miguel Ariza Lora van Stichting Jongeren van de Wereld is de gelukkige. De jury is onder de indruk van de kracht waarmee de stichting is neergezet. Na de oprichting in 2021 is er in zo’n korte tijd een eigen aanpak en concept ontwikkeld, zijn er 415 jongeren begeleid, is de stichting in verschillende plaatsen actief, is een jongerenwerker in dienst genomen en sluit het aanbod (nu al) aan op het curriculum van scholen. Een knap staaltje aanpak en impact. Dat belooft nog veel meer voor de toekomst.

Dag van de mantelzorg 2022

1000 high tea pakketten voor de Dordtse mantelzorgers

Mantelzorgers worden in de Dordtse verwenweek gewaardeerd voor hun inzet voor naasten. Op 5 november 2022 worden, als aftrap voor deze week, 1000 high tea pakketten voor 2 personen aan huis bezorgd. Stichting MBO Dordrecht is ingeschakeld om de logistiek voor het vullen en bezorgen van de pakketten met vrijwilligers op poten te zetten. Zo is het namelijk mogelijk om het beschikbare budget van gemeente Dordrecht ook echt in te zetten voor een goed gevulde doos. Een kleine 100 vrijwilligers zijn gemobiliseerd om de boxen te vullen, met bakfietsen in de binnenstad van Dordrecht boxen te bezorgen en als chauffeur en bijrijder de overige stad te bedienen. Deze enorme organisatie en coördinatie is een samenwerking van de stichting met Restaurant Post en MEE Mantelzorg. Een mooi voorbeeld hoe met en in de stad wordt samengewerkt om bijzondere acties mogelijk te maken.

Broodje impact – editie 2

SDG’s (Sustainable Development Goals): geen stok om mee te slaan, maar een feest van verandering. Dat is het motto van Wouter Winters van PIDZH en spreker op de tweede editie van Broodje Impact in de Kunstkerk. Deze 17 wereldwijde, grootse doelen zijn 25 september 2015 door de Verenigde Naties als mondiale ontwikkelagenda gelanceerd om de wereld in 2030 leefbaar en gezond te krijgen en houden voor de volgende generaties. Ze lijken groots en abstract, maar zijn met (kleine en grotere) stapjes in het ieders leven en binnen ieder bedrijf te implementeren.

Daarover vertelde Wouter Winters tijdens de tweede editie van Broodje Impact op 3 oktober j.l.: “Bijdragen aan de nodige verandering moet je doen met passie, dicht bij jezelf en je hart. Doe het niet vanuit angst, want dat verlamt. Het moet leuk en zinvol zijn en je moet er blij van worden.” Wouter bepleit dat doen de beste manier van denken is, wat niet meer wil zeggen dan gewoon beginnen. Geen enkele inzet is te klein of te groot, al liegen de doelen er niet om. Neem de eerste 3: geen armoede, geen honger en gezondheid en welzijn voor iedereen. Vraagstukken die je niet zomaar oplost. Toch mag dat nooit reden zijn om er niet aan te beginnen. Wouter’s overtuiging: “Voor alles is een oplossing, waar we allemaal aan bij kunnen dragen. Die oplossing moeten we alleen vinden”.

Zijn advies aan bedrijven die aan de slag gaan met de SDG’s: “Doe niet te moeilijk. Kies een doel wat dicht bij je bedrijfsaard ligt en kies een doel waar het hart van jullie organisatie sneller van gaat kloppen. Begin en kijk hoe je dat binnen je bedrijf en buiten je bedrijf invulling kunt geven. En doe dat ook in je privéleven. Zeker weten dat dat naar meer gaat smaken!”

Week tegen eenzaamheid – #jebentnietalleen

Uitgave #jebentnietalleen

Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal. Vanuit dit gedachtegoed hebben we de campagne #jebentnietalleen gevoerd in het kader van de Week tegen Eenzaamheid. Voorafgaand aan deze week werd de uitgave #jebentnietalleen drie weken lang op woensdag verspreid via de lokale weekkrant Dordt Centraal. Om onder de inwoners van Dordrecht zichtbaar te maken wat er leeft en gebeurt in de stad. En dan niet alleen in de Week tegen de eenzaamheid, maar het hele jaar. Voor deze campagne werd door lokale (maatschappelijke) organisaties veel input geleverd. Want samen maken we de stad.

De uitgave #jebentnietalleen is een samenwerking van de gemeente Dordrecht en Stichting Maatschap­pelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht.

Inspiratiebijeenkomst voor de stad

21 juni 2002 – Deze editie van de inspiratiebijeenkomst voor de stad belichtten we samen met HBO Drechtsteden het thema Ondernemen met impact. En dat is niet alleen van deze tijd. Jan van der Mast nam ons mee naar de 19de eeuw, waar Jacques van Marken de basis legde voor het sociale stelsel zoals we dat nu kennen. Samen met zijn vrouw verzon hij niet alleen 107 voorzieningen voor zijn personeel, ze brachten ze ook ten uitvoer. Pensioen, weduwen- en wezenwet, winstdeling, medezeggenschapsraad, we kennen het nog steeds. Inspirerend was ook ondernemer Marc Gelissen met zijn bevlogen verhaal over Bizzomate. Maatschappelijke impact maken stond aan basis is van dit ICT-bedrijf, waar werknemers 10% van de werktijd besteden aan vrijwillige inzet bij maatschappelijke organisaties en 10% aan eigen ontwikkeling. Dat is lef hebben, maar levert het bedrijf ook heel veel op: gemakkelijk vinden van betrokken werknemers, laag ziekteverzuim en een bedrijfscultuur waar andere bedrijven jaloers op zijn.

Deze blik op vroeger en nu gaf bezoekers zeker inspiratie richting een impactvolle toekomst.

Dordt voor Oekraïne

Met het realiseren van twee opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Dordrecht is er veel werk te verzetten. Niet alleen bed, bad en brood zijn voldoende om de vluchtelingen welkom te heten. Voor al die extra’s is razendsnel een projectgroep geformeerd, waarin Stichting MBO Dordrecht meedraait. Onder de organisatie van Dordt voor Oekraïne zetten Dordtse bewoners zich als vrijwilliger in en worden bedrijven en maatschappelijke organisaties benaderd voor expertise en materialen. Het grote netwerk onder bedrijven en maatschappelijke organisaties is goud waard en maakt snel schakelen mogelijk. In korte tijd is al veel gerealiseerd.

Van Wijnen zorgt voor het plaatsen van een keuken.

Workshop ‘Aan de slag met duurzame financiering van je initiatief’

24 maart 2022

In de prachtige, net geopende Kunstkerk Dordrecht hebben zo’n 30 maatschappelijke organisaties handvatten en een bak ideeën op kunnen doen tijdens de workshop ‘Aan de slag met duurzame financiering van je initiatief’. Voor veel organisaties ligt hier namelijk een grote uitdaging. Liever ben je bezig met het doel waarvoor je bent opgericht dan met de financieringsvraagstukken. Maar hoe waardevol je inzet ook is, er staat nergens een zak geld te wachten.

Martijn Arnoldus weet deze ochtend zeer bruikbare informatie, tips and trics, do’s and don’ts en gouden regels over te brengen:

Wanneer en hoe begin je een vrienden van… stichting, ‘de club van 100’ of juist een businessclub ter versterking van je initiatief? Wanneer ga je aan de slag met digitale crowdfunding en hoe dan? Hoe komen fondsen jou tegemoet en jij het fonds?

De waarde van het informeren van je relaties en het betrekken van je donateurs komt de hele ochtend in iedere vorm van financiering terug. Bouwen aan partnerschap is wat het verschil maakt en wat de toekomst is voor duurzame financiering van maatschappelijke organisaties!

Het is zo logisch als Martijn het vertelt. Nu gaat het om DOEN!

Activiteiten tijdens corona

Boek ‘Hier, op dit eiland – Dordrecht ten tijde van corona’

Wethouder Peter Heijkoop wilde de mensen voor wie hij politieke verantwoordelijkheid draagt in Dordrecht op een mooie manier bedanken voor hun inzet in de coronacrisis. Wij opperden ideeën en die resulteerden in een project: een boek van de stad voor de Dordtse medewerkers in essentiële beroepen. Met prachtige verhalen en karakteristieke foto’s.

Distributie van 9.000 boeken

Naast productie en realisatie verzorgden we samen met vrijwilligers ook de distributie van het boek. 9.000 exemplaren gingen naar mensen in essentiële beroepen, van onderwijzer tot ambulancedienst.

Coronaboek - Hier op dit eiland
Uitreiking coronaboek Peter Heijkoop

Dag van de mantelzorg 2021

Duizend mantelzorgadressen ontvingen (na aanmelding) een high tea-pakket voor twee aan huis. Om – na alle liefdevolle inzet voor hun naaste – even van te genieten. Cadeautje van de stad! Een enorm project om te organiseren, mede mogelijk gemaakt dankzij enthousiaste bedrijven, maatschappelijke organisaties en vele vrijwilligers.

Week tegen eenzaamheid

We werkten samen aan een overkoepelende campagne voor de regio. Met aandacht voor bewustwording: met een klein gebaar zoals een bakje koffie drinken of een vriendelijk woord kun je iets betekenen voor iemand in eenzaamheid.

Bakkie doen folder
Week tegen eenzaamheid

Niet alleen maatschappelijke organisaties zetten zich in voor de Week tegen Eenzaamheid. Amega Groep is expert in mobiliteit. Het bedrijf wil graag van waarde zijn in de Week tegen Eenzaamheid en schakelt Stichting MBOD in. Dit resulteert in een actie met Stichting Buitenwacht en Stichting Wijk voor Wijk.

Werknemers vrijwilligerswerk

Materialen (zoals stoelen, tafels, kasten, pc’s)

Regelmatig bellen bedrijven ons: ‘ik heb 40 computers voor jullie’. Of: ‘we hebben 60 bureaustoelen beschikbaar, direct op te halen’. Dat soort donaties zijn geweldig voor de regio. Wij komen dan direct in actie en regelen de nodige logistiek (dank je wel, groot netwerk). Zodat al deze materialen bij de mensen komen die ze goed kunnen gebruiken. Voor bedrijven is dit ook vaak een unieke en praktische mogelijkheid om direct impact te leveren. Over dubbele winst gesproken.