Ondernemen met impact

Onze prachtige regio is volop in beweging. Er gebeurt van alles op sociaal gebied, rond werkgelegenheid, veiligheid en duurzaamheid. Er gaat veel goed, maar er is nog winst te halen.

Met zicht op de uitdagingen, kijken wij naar de kansen. Zien we ergens in de regio een kans om het beter te doen? Dan komen we graag in actie.

We hebben een groot hart voor Dordrecht en de overige Drechtsteden en werken aan een regio die steeds mooier, socialer, krachtiger en duurzamer wordt. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Hoe? Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. We inspireren, adviseren en verbinden rond dit thema. Uiteraard met respect voor wat er al gebeurt in de stad en regio. Daarnaast organiseren wij regelmatig evenementen met impact.

Ondernemen met impact gebruiken wij als verzamelnaam voor alles wat mensen ondernemen voor een positieve impact op mens, maatschappij en milieu. Er zijn steeds meer partijen die hierbij willen en kunnen helpen. Bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties die een positief verschil willen maken. Die willen bijdragen aan verandering. Op die partijen richten wij ons. Om gezamenlijk concrete oplossingen te realiseren voor maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn een onafhankelijke stichting met een groot en divers netwerk. Daarom kunnen wij veel uitdagingen aan, snel schakelen en meteen op actuele vragen inspelen. Vraag en aanbod brengen wij snel en efficiënt bij elkaar. Zo zorgen wij voor nieuwe verbindingen dwars door de stad en regio heen, en komen we met nieuwe, concrete oplossingen. Hierbij werken we nauw samen met de overheid, maar we opereren onafhankelijk.

Ziet u ook kansen? Laten we samen het verschil maken voor de regio. Bel of mail ons gerust, wij helpen u graag om te Ondernemen met impact.

Meerwaarde voor bedrijven

Heeft uw bedrijf doelstellingen op het gebied van Ondernemen met impact? Dan helpen wij u graag deze te realiseren. Door u te ondersteunen met onze kennis en ervaring. En door ons netwerk in te zetten om uw Ondernemen-met-impactaanpak effectief te realiseren. Met als resultaat dat de kracht en de mogelijkheden van uw bedrijf bijdragen aan het oplossen en verlichten van maatschappelijke vraagstukken in Dordrecht.

Meerwaarde voor sociaal ondernemers

Bent u een (beginnende) sociaal ondernemer die zijn impact wil vergroten? Wij helpen u graag. U kunt bij ons terecht met uw vragen voor ondersteuning.  Wij adviseren over start- en ontwikkelmogelijkheden en zetten ons netwerk in.

Meerwaarde voor maatschappelijke organisaties

Maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven zijn waardevol voor onze samenleving. Tegelijkertijd ontbreekt het juist bij deze organisaties regelmatig aan middelen, expertise, menskracht, faciliteiten of netwerk. De ondersteuning van het lokale bedrijfsleven is daarom zeer welkom. Wij matchen concreet vraag en aanbod van bedrijven.

Flexibel en resultaatgericht

Onze kracht zit ‘m in abstracte zaken snel concreet maken. We denken goed na, en DOEN op korte termijn.

Wij organiseren jaarlijks een aantal terugkerende evenementen met impact

Beursvloer Dordrecht
Beursvloer Dordrecht koppelt Dordtse bedrijven – die maatschappelijk betrokken zijn of invulling zoeken voor hun werknemersvrijwilligerswerk – aan maatschappelijke organisaties uit Dordrecht met een hulpvraag. Ideaal voor bedrijven om invulling te geven aan hun ambitie om te Ondernemen met impact.

Zo doen we dat!
Zo doen we dat! zijn verrassende avonden over uiteenlopende maatschappelijke onderwerpen (van inclusieve arbeidsmarkt tot eenzaamheid). Het gaat om het delen van kennis en ervaring en het verstevigen van het netwerk.

Leergang sociaal ondernemen
Een inspirerende leergang voor (startende) sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties die serieus werk willen maken van hun verdienmodel.

Workshops Ondernemen met impact loont!
Interessante workshops om bedrijven te inspireren en de toegevoegde waarde van Ondernemen met impact te laten zien.

Bekijk de evenementen met impact