Voor wie

Bedrijven

Steeds meer bedrijven willen serieus werk maken van Ondernemen met impact. Overweegt u dit ook? Dan kunt u op onze hulp rekenen. Wij vinden het belangrijk dat de impact die u wilt maken logisch aansluit bij de doelstelling en het karakter van uw bedrijf. Het moet bij u passen en een meerwaarde voor uw bedrijf betekenen.

Hoe wij uw bedrijf helpen meer impact te maken? Door te inventariseren wat u al doet, meer focus aan te brengen en een actieplan en monitoring op te stellen. Ook zorgen we voor meer kennis onder uw medewerkers en geven we communicatieadvies.

Het resultaat: optimale maatschappelijke impact, passend bij uw mogelijkheden en aansluitend op de vragen vanuit de maatschappij. Dit in lijn met uw ondernemingsplan, passend bij het DNA van uw bedrijf en helder voor uw medewerkers, klanten en opdrachtgevers.

Wat kunnen we voor u doen?

Het uitvoeren van een quickscan
Wij inventariseren wat u al doet op het gebied van Ondernemen met impact. Vaak is dit meer dan u denkt. Deze inventarisatie doen wij aan de hand van gesprekken met een aantal sleutelfiguren in uw bedrijf. We brengen ook in kaart waar de kansen liggen om gerichter en meer zichtbaar werk te maken van Ondernemen met impact. U krijgt daarvan een kort en overzichtelijk verslag: een mooi handvat om nadere invulling te geven aan Ondernemen met impact.

Het geven van een workshop/inspiratiesessie Ondernemen met impact loont!
In een leuke, interactieve workshop nemen wij u mee in de wereld van Ondernemen met impact. Zo ontdekt u wat de kansen zijn voor uw bedrijf.

Inclusief werkgeverschap
Wij kunnen u helpen bij de realiseren van uw ambitie tot inclusief werkgeverschap. Hiervoor werken we nauw samen met het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden. Wij maken u graag wegwijs!

Invulling van uw werknemers vrijwilligersbeleid
Wij kunnen u inspireren, adviseren en ondersteunen om uw werknemers vrijwilligersbeleid (corporate vrijwilligerswerk) vorm te geven. Er zijn veel maatschappelijke organisaties, buurtinitiatieven die de ‘handjes’ van uw medewerkers goed kunnen gebruiken. Incidenteel of structureel. Leuk en leerzaam voor beide partijen. Als we het goed doen, neemt de tevredenheid onder uw medewerkers toe.

Beursvloer Dordrecht
Beursvloer Dordrecht koppelt Dordtse bedrijven – die maatschappelijk betrokken zijn of invulling zoeken voor hun werknemersvrijwilligerswerk – aan maatschappelijke organisaties uit Dordrecht met een hulpvraag. Ideaal voor bedrijven om invulling te geven aan hun ambitie om te Ondernemen met impact.

Vraag en aanbod bestaan uit expertise, materialen, faciliteiten, netwerk openstellen en helpende handen. Op de Beursvloer mag geen geld worden gevraagd of gegeven. De maatschappelijke organisatie levert op haar beurt als dank voor het aanbod van het bedrijf een creatieve, ludieke of gezellige tegenprestatie. Zo ontstaat er een samenwerking waarbij beide partijen baat hebben.

Kennis en netwerk
Wij zoeken met u naar antwoorden op uw vragen over Ondernemen met impact. Onze Kennisbank groeit per dag. Ook kunnen wij u in contact brengen met bedrijven die al (op een bepaald) thema Ondernemen met impact.

Voorbeelden uit de praktijk

McDonald’s Dordrecht onderneemt inclusief en heeft een uniek MBO-opleidingsaanbod in eigen huis.

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis stelt 60 comfortabele Ahrend bureaustoelen beschikbaar voor lokale organisaties.

Stichting MBO Dordrecht koppelt de ’Van Wijnen Beter Leven vrijwilligersdag’ aan lokale maatschappelijke projecten en adviseert. Alles voor zoveel mogelijk impact!

Sociaal ondernemers

Bent u een (beginnende) sociaal ondernemer en wilt u uw impact vergroten? Zoekt u ondersteuning, een netwerk of middelen om uw bedrijf te starten of door te ontwikkelen? Dan kunt u bij ons terecht.

Wij helpen sociaal ondernemers

  • Met de leergang tot sociaal ondernemer
  • Bij het leggen van de juiste contacten in Dordrecht en de regio
  • Meer bekendheid te genereren
  • In contact te komen met mentors of coaches, die bijvoorbeeld kunnen helpen bij het maken van een goede businesscase

Voorbeelden uit de praktijk

Lilly Lunchbox

Lilly’s Lunchbox is de winnaar van onze leergang sociaal ondernemen 2021. Wij adviseren Lilly’s nog steeds in het verder realiseren van haar ambitie en doelstellingen.

De Straatbarbier heeft als doelstelling meer menselijke waardigheid te brengen voor dak- en thuislozen en doet dit door het knippen van dak- en thuislozen op straat. De stichting heeft een beleidsplan uitgewerkt rondom het concept waarbinnen Sjoerd de Vries in eerste lijn dak- en thuislozen knipt, maar waar ook aandacht is voor mensen die leven in armoede en een kappersbezoek niet kunnen bekostigen.

Maatschappelijke organisaties

Bent u een maatschappelijke organisatie zoals een stichting, vereniging, burgerinitiatief of werkgroep? En werkt u aan een project, plan of initiatief dat bijdraagt aan een betere samenleving in Dordrecht en de regio?

Dan kunt u bij ons terecht met vragen over middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerk. Wij kijken wat we kunnen doen om uw organisatie, project of initiatief te versterken zodat u nog meer impact kunt maken.

Hou ook onze evenementen of acties in de gaten

Voorbeeld uit de praktijk

Stichting Turkish Delight blijft zich ontwikkelen. Wij ondersteunen haar graag, bijvoorbeeld met advies bij ontwikkelings- en communicatievraagstukken.

Ondernemers over Ondernemen met impact

Boost voor aantrekkelijk werkgeverschap

“Als betrokken organisatie willen wij graag impact maken voor onze medemens, het milieu en de maatschappij. Deze manier van werken is verankerd in onze cultuur en verwerkt in onze slogan: Samen verder met Visser & Visser!

Het mooie aan Ondernemen met impact is dat het positief bijdraagt aan de prestaties van onze eigen organisatie. Enerzijds omdat ondernemen met impact ook voor onze klanten een actueel thema is, anderzijds omdat aantrekkelijk werkgeverschap voor bestaande en nieuwe medewerkers hierdoor een boost krijgt. Samen werken aan een betere samenleving; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!

Henry van Ree – Visser & Visser