Ondernemen met impact

Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht wil de regio mooier, socialer, krachtiger en duurzamer maken. Met zoveel mogelijk gelijke kansen voor iedereen. Zien we in de regio een kans om het beter te doen? Dan komen we in actie. Door het aanjagen en faciliteren van Ondernemen met impact. We inspireren, adviseren en verbinden op dit thema. Hierbij richten we ons op bedrijven, sociaal ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zo maken we gezamenlijk het verschil voor de regio Dordrecht en de Drechtsteden. Dankzij onze ervaring en ons uitgebreide netwerk kunnen wij direct en snel schakelen. Met concrete oplossingen als resultaat.

Ziet u ook kansen? Laten we samen het verschil maken voor de regio. Bel of mail ons gerust, wij helpen u graag om te Ondernemen met impact.

Wij zetten ons netwerk ook graag voor u in. Bel of mail ons gerust.

Ons team

Een klein team met groot enthousiasme, dat zijn wij. Altijd betrokken, steeds op zoek naar verbinding. En we werken snel en resultaatgericht. Daarbij beschikken we over een heel breed netwerk, onder zowel het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties. Per project zoeken we de juiste mensen bij elkaar. Van de belangrijkste stakeholders krijgen we veel vertrouwen. Hierdoor kunnen we gezamenlijk met daadkracht het verschil maken voor de regio.

Jan-Dirk Costeris, Selma Steenhuisen, Mariska Wagner, Deborah Keijzer en Ilana Bezemer meer info

Ons bestuur meer info

Zo doen we dat in Dordt!

We organiseren verschillende
evenementen en acties met impact

Op de agenda

Uitgave #jebentnietalleen

Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal. Vanuit dit gedachtegoed zetten we in op de campagne #jebentnietalleen. Dit in de opmars naar de Week tegen Eenzaamheid van landelijk plaats van 29 september tot en met 6 oktober 2022. Voorafgaand aan deze week wordt de uitgave #jebentnietalleen drie weken lang op woensdag verspreid via de lokale weekkrant Dordt Centraal. Om onder de inwoners van Dordrecht zichtbaar te maken wat er leeft en gebeurt in de stad. En dan niet alleen in de Week tegen de eenzaamheid, maar het hele jaar. Voor deze campagne wordt door lokale (maatschappelijke) organisaties veel input geleverd. Want samen maken we de stad.
De uitgave #jebentnietalleen is een samenwerking van de gemeente Dordrecht en Stichting Maatschap­pelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht
Lees krant 1 (pdf) | Krant 2 (pdf) | Krant 3 (pdf)

Masterclasses

17 november 2022

Pitch-event Leergang Sociaal ondernemen ‘Verbeter de wereld, begin een bedrijf’

Na een intensieve periode met lessen van ervaren docenten uit de praktijk, bezoeken aan succesvolle sociaal ondernemers en coaching is het nu tijd voor een feestelijk slot. Als afronding van de leergang Sociaal Ondernemen pitchen studenten hun plannen.
Meer informatie

18 november 2022

Workshop Ondernemen met Impact loont!

Tijdens de jaarlijkse Dordtse MKB-dag, dit jaar op 18 november 2022, verzorgt Stichting MBO Dordrecht de workshop ‘Ondernemen met Impact loont’. ‘Het door ondernemers of op ondernemende wijze leveren van een positieve bijdrage aan maatschappelijke uitdagingen’ is de omschrijving van Ondernemen met impact. De markt vraagt er om en steeds meer bedrijven worden op dit terrein actief.
Meer informatie

1 december 2022

Kijkje in de keuken bij Confed

Een inclusieve arbeidsmarkt met gelijke kansen voor iedereen. Steeds meer bedrijven willen aan de slag om in het bedrijfsproces of op de werkvloer kansen te bieden aan mensen met een uitdaging op de arbeidsmarkt. Hetzij door een beperking, door een andere culturele achtergrond of door het niet spreken van de Nederlandse taal. Wat is er voor nodig om deze medewerkers optimaal te laten functioneren?
Meer informatie


In ontwikkeling: het label Ondernemen met impact

Bedrijven verkrijgen het label Ondernemen met impact door te voldoen aan een aantal afspraken, die zijn opgenomen in een partnerovereenkomst met de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Zo werken we samen aan een sterk en sociaal Drechtsteden. Benieuwd wat dit kan betekenen voor jouw organisatie en wat het partnerschap inhoudt. Meer informatie

Ondernemers over Ondernemen met impact

Geven en het dubbele terugkrijgen

“Wat wij als bedrijf ervaren is dat deze maatschappelijke liefde niet een kwestie is van geven en nemen, maar van geven en het dubbele terugkrijgen. Dat omzien naar elkaar wordt gewaardeerd door klanten, door personeel, door partners. Het maakt het ondernemen rijker en leuker. Sinds Ondernemen met impact agendapunt is op ons directie-overleg leeft het nog sterker in onze organisatie.”

Leen de Koning – Amega

Amega Ondernemer met impact

Chaffeurs van Amega Fleet zetten zetten zich in tijdens de Week tegen Eenzaamheid.

We spelen snel en concreet in op actuele situaties om impact te maken

EEN AANTAL VOORBEELDEN

Nieuwsbrief ontvangen?

Vandaag nog Ondernemen met impact? Bel of mail ons, we horen graag van u.