Eerste Broodje Impact

Een heerlijke hap inspiratie!

Als bedrijf aan de slag met maatschappelijk betrokken ondernemen én ideeën opdoen om dit te integreren in de dagelijkse bedrijfsvoering? Dat kan bij de lunchbijeenkomst Broodje Impact. Inspiratie gegarandeerd!

Broodje Impact is in korte tijd ontmoeten, lunchen en inspiratie opdoen. En dat op maandag, een lekker begin van de week. Neem gerust je collega’s mee

Trek in zo’n heerlijke hap inspiratie?

Via info@stichtingmbodordrecht.nl kunt u zich aanmelden. Telefonisch kan ook bij Mariska Wagner via 06 20 63 47 73.

Wij zorgen voor lekkere broodjes!

Maandag 15 mei 2023
12.00 – 13.30 uur

Lunchroom Den Witten Haen
Groenmarkt 19B, 3311 BD Dordrecht

Gastspreker 15 mei 2023
Dirck Slabbekoorn
Filiaalmanager bij een landelijke supermarktketen, voorstander van open hiring

Dirck Slabbekoorn werkt al zo’n negen jaar volgens de principes van open hiring: het aannemen van personeel zonder dat daar een intensief wervings- en selectieproces aan voorafgaat. De eerste kandidaat van de lijst wordt uitgenodigd om een openstaande functie te komen vervullen, zo simpel is het! Maar voor Dirck
Slabbekoorn, filiaalmanager bij een landelijke supermarktketen, heeft open hiring meer betekenis.

Open hiring staat bij Dirck vooral synoniem voor ‘oordeelsvrij aannemen’: een methode waarbij oordelen worden weggenomen en niemand wordt uitgesloten. Iedereen is welkom! Dirck: ‘Maar open hiring is geen liefdadigheidstool, het is vooral een geweldige manier van omgaan met elkaar. Vrijkomen van oordelen is
onmogelijk, maar open hiring zorgt ervoor dat jouw oordeel het resultaat niet in de weg staat, met prachtige uitkomsten als gevolg.’ Tijdens Broodje Impact op 15 mei vertelt Dirck meer over zijn inspirerende visie op open hiring.

Broodje Impact is een initiatief van Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Dordrecht en het WerkgeversServicepunt Drechtsteden.