In ontwikkeling:

Label Ondernemen met impact

Bedrijven en organisaties, van klein tot groot, zetten hun expertise, handjes, faciliteiten, middelen en materialen in om bij te dragen aan het oplossen van lokale vraagstukken. Individueel, maar zeker ook in gezamenlijkheid, wordt gezorgd voor steeds grotere maatschappelijke impact. Wijken, dorpen, stad en regio worden zo versterkt.

Het label is uitgewerkt als tool om de maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven zichtbaar te maken, te stimuleren, te richten en te optimaliseren. Het helpt bedrijven om aan de slag te gaan met ondernemen met impact of dit verder te ontwikkelen. Het label omvat van alles in één: gedragsrichtlijn, hulpmiddel, stimulans, inspiratie en evaluatietool.

Bedrijven verkrijgen het label Ondernemen met impact door te voldoen aan een aantal afspraken, die zijn opgenomen in een partnerovereenkomst met de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht. Zo werken we samen aan een sterk en sociaal Drechtsteden.

Benieuwd wat dit kan betekenen voor jouw organisatie en wat het partnerschap inhoudt.

Neem contact op:
mariska@stichtingmbodordrecht.nl | 06-20634773