Matchen voor de Dordtse samenleving!

The Impact Days Dordrecht = Ondernemen met impact

Resultaten Beursvloer Dordrecht 2019

Het bestuur van Stichting MBO heeft, met hulp van studenten van HBO Drechtsteden (toegepaste psychologie), alle maatschappelijke organisaties en bedrijven die hebben deelgenomen aan Beursvloer Dordrecht 2019, nagebeld. Dit onder andere om de status van de 292 gesloten matches in beeld te brengen en de ervaringen van de beursvloer op te halen.

Doelstelling:

 • Inzicht krijgen in de status van de gesloten matches.
 • Waar nodig beweging brengen in matches of contacten en mogelijke onduidelijkheden ophelderen.
 • Onderzoeken hoe de maatschappelijke organisaties en de bedrijven Beursvloer Dordrecht 2019 ervaren hebben.
 • Ophalen van tips en tops.

De resultaten op een rijtje:

Oranje

134 matches zijn volledig uitgevoerd

Paars

113 matches lopen maar zij nog niet volledig uitgevoerd

Dit komt vooral door de coronacrisis.

Grijs

Over 7 matches is nooit contact meer geweest tussen de vrager en aanbieder

Als oorzaken werd genoemd:

 • Andere prioriteiten of gebrek aan tijd.
 • Door de coronacrisis gewacht met het ondernemen van actie.
 • De vraagstelling was niet meer aan de orde.

Wanneer er nog geen contact is geweest tussen bedrijf en organisatie na de Beursvloer zijn de maatschappelijke organisaties aangespoord om alsnog contact op te nemen met het betreffende bedrijf om aan te geven dat en waarom de match niet uitgevoerd kan worden.

Blauw

38 matches bleken achteraf niet realiseerbaar

Redenen hiervoor zijn:

 • Bij nadere verkenning bleek de match niet haalbaar of niet uitvoerbaar.
 • Door de coronacrisis konden de matches niet uitgevoerd worden (denk aan evenementen).

Een aantal tips en tops van de bedrijven en organisaties:

 • Volgende Beursvloer graag nog meer variatie in bedrijven met praktisch aanbod
 • Beursvloer nog iets overzichtelijker.
 • Sommigen hebben wat last van de akoestiek in de ruimte.
 • Tegenprestaties blijven soms uit. > Dit vonden sommige bedrijven nadelig (andere bedrijven hadden juist geen behoefte aan een tegenprestatie).

Een aantal tops die we tijdens onze belrondes meekregen van de bedrijven en organisaties:

 • Informatie en aanbod van de bedrijven in de briefing is een welkome aanvulling.
 • Keurig dat we van tevoren lijsten kregen (zowel bedrijven als maatschappelijke organisaties).
 • Leuke locatie!
 • Door de Beursvloer zijn er ook duurzame verbindingen ontstaan.