Matchen voor de Dordtse samenleving!

Ondersteuning voor maatschappelijke organisaties

Bent u een maatschappelijke organisatie zoals een stichting, vereniging, burgerinitiatief of werkgroep en werkt u aan een project, plan of initiatief dat bijdraagt aan een betere samenleving in Dordrecht? Dan kunt u uw ondersteuningsvraag naar kennis, kunde, menskracht en materialen bij de Stichting MBO in Dordrecht indienen. Check de spelregels en maak bij uw aanvraag gebruik van het format. Het uitgangspunt is handelen met gesloten beurs. Dit betekent dat u niet om geld kan vragen én een tegenprestatie levert voor de ondersteuning.

Voorbeelden van mogelijke vragen

Er zijn natuurlijk veel verschillende vragen tot ondersteuning denkbaar. Durf te vragen. Enkele voorbeelden zijn:

 • Hulp bij het uitwerken van een businessplan;
 • Vergaderruimte;
 • Extra handen bij een grote of kleine onderhoudsklus;
 • Materiaal (hout, verf, tegels enzovoort);
 • Hulp bij de ICT;
 • Werk- of speelmateriaal;
 • Inventaris voor ontmoetingsruimte;
 • Ondersteuning bij fondswerving;
 • Het maken van een communicatieplan;
 • Ondersteuning bij het oprichten van een stichting.

Denk na over een leuke tegenprestatie

Gebruik uw creativiteit en bedenk een leuke tegenprestatie voor het bedrijf waar u mee handelt. Dit levert u interessante ontmoetingen en bijzondere ervaringen op. Hiermee bouwt u wellicht aan relaties voor langere tijd.

Een aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag conform onderstaand format naar ons per e-mail.

 • Naam en contactgegevens van uw organisatie
 • Doel van uw organisatie
 • Projectplan (indien aanwezig)
 • Uw concrete vraag + toelichting

De spelregels

 • De activiteiten van uw organisatie hebben een maatschappelijk karakter en impact.
 • De activiteiten van uw organisatie hebben draagvlak binnen Dordrecht.
 • U staat open voor samenwerking met andere partijen.
 • Uw vraag is concreet, solide en onderbouwd.
 • De activiteiten hebben geen politiek en/of religieus karakter.
 • U bent bereid een tegenprestatie te leveren voor de ontvangen ondersteuning.

Behandeling van uw ondersteuningsvraag

Nadat uw aanvraag binnenkomt gaan we als volgt te werk:

1.Wij checken uw ondersteuningsvraag en nemen eventueel contact met u op voor aanvullende informatie;
2. Vervolgens zoeken wij naar een bedrijf uit ons netwerk dat uw vraag kan en wil oppakken;
3. Complexere ondersteuningsvragen leggen wij eerst voor aan het bestuur en dan zijn er twee mogelijkheden:
– Voor uw ondersteuningsvraag zoeken wij naar een bedrijf dat u verder kan helpen
– Wij nodigen u uit om uw casus in het bestuur toe te lichten. U krijgt dan direct feedback en wordt indien nodig verder geholpen.
4. Over de voortgang van uw ondersteuningsvraag houden wij u op de hoogte.

Volg ons!