Matchen voor de Dordtse samenleving!

Onze bestuursleden en partners

Deze bedrijven stellen hun kennis, menskracht en middelen beschikbaar aan maatschappelijke organisaties in Dordrecht. Daarnaast steunen ze de stichting door financieel bij te dragen en/of zitting te nemen in het bestuur.