Matchen voor de Dordtse samenleving!

Onze deelnemers

Dit zijn de bedrijven die hun kennis, menskracht en middelen beschikbaar stellen aan maatschappelijke organisaties in Dordrecht.