Matchen voor de Dordtse samenleving!

Wat is maatschappelijk betrokken ondernemen?

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) is het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving.

De winst van maatschappelijk betrokken ondernemen

De belangrijkste motivatie om maatschappelijk betrokken te ondernemen is natuurlijk om met uw bedrijf een bijdrage te leveren aan een betere samenleving. Maar naast voldoening levert het u nog meer op: uw organisatie komt positief in beeld, individuele medewerkers ervaren de maatschappelijke betrokkenheid van hun bedrijf en de onderlinge samenwerking krijgt er een dimensie bij. Het levert u ook verrassende ontmoetingen en bijzondere ervaringen op.

Deelnemer worden

Wilt u als bedrijf van waarde zijn voor de lokale samenleving in Dordrecht? Wilt u concrete hulp bieden aan mensen die zich hiervoor inzetten? Wordt dan deelnemer van Stichting MBO Dordrecht! Deelnemers hebben geen vaste taak, maar stellen zich beschikbaar om benaderd worden met een ondersteuningsvraag.

Als deelnemer bent u bereid om kennis, menskracht of middelen in te zetten. U kunt door één van onze coördinatoren benaderd worden met een ondersteuningsvraag van één van de maatschappelijke organisaties in Dordrecht. Deze ondersteuningsvraag is door ons ‘gescreend’ en past naar onze mening bij uw bedrijf en zal in de meeste gevallen vrij eenvoudig in te vullen zijn. Uiteraard staat het u vrij om niet op een ondersteuningsvraag in te gaan als het u (op dat moment) niet goed uitkomt.

Het uitgangspunt van de stichting is ‘handelen met gesloten beurs’. Dit betekent dat de organisaties u niet om geld vragen en dat zij een tegenprestatie leveren voor de geboden ondersteuning. Laat u verrassen! Daarnaast ontvangt u onze nieuwsbrief, jaarverslag en een leuke tegel als bewijs dat u actief bent als maatschappelijk betrokken ondernemer in Dordrecht.

Partner worden

Wilt u het werk van de stichting ook ondersteunen met een financiële bijdrage? Dat stellen we natuurlijk erg op prijs!  Zonder financiële bijdragen kan de stichting niet blijven bestaan. Daarnaast kunnen we met behulp van deze bijdragen evenementen zoals De Beursvloer organiseren. Met uw financiële bijdrage steunt u dus in één klap ruim honderd sociale initiatieven in Dordrecht!

Tegenover uw financiële bijdrage staat natuurlijk een tegenprestatie van onze kant! In overleg stellen we een pakket op maat voor u samen. Mogelijkheden zijn o.a. workshops, customized reclame of advies over maatschappelijk betrokken ondernemen. Daarnaast wordt u natuurlijk uitgenodigd voor onze evenementen en netwerkbijeenkomsten.

Geïnteresseerd ?

Als u als bedrijf of instelling geïnteresseerd bent in de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht neem dan contact met ons op.

Volg ons!