Matchen voor de Dordtse samenleving!

ANBI status

Stichting MBO Dordrecht heeft een ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Bijdragen aan onze stichting zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Naam en (adres)gegevens
Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht
Dubbeldamseweg Zuid 141
3314 JD Dordrecht
www.stichtingmbodordrecht.nl
KvK-nummer 69553092
RSIN nummer is: 8579.15.794

Contactpersonen
– Jan-Dirk Costeris
jan-dirk@stichtingmbodordrecht.nl
06 53 23 06 99
– Mariska Wagner
info@stichtingmbodordrecht.nl
06 20 63 47 73

Doelstelling ANBI
Stichting MBO Dordrecht verbindt het bedrijfsleven met maatschappelijke organisaties en
burgerinitiatieven die werken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
Maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven kunnen de kennis, kunde, netwerk, menskracht,
materialen en middelen van het bedrijfsleven goed gebruiken. Onze stichting brengt op een snelle,
praktische en resultaatgerichte manier vraag en aanbod bij elkaar. De kracht zit in de lokale
ontwikkeling en betrokkenheid.

Bestuursleden en functies
Bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de stichting bestaan uit de volgende personen:

Lid Raad van toezicht Vivenz Kees van Netten voorzitter
ABN AMRO Erna Reurink penningmeester
Albert Schweitzer Ziekenhuis Marcel Wilschut secretaris
Ames Leen de Koning algemeen bestuurslid
HBO Drechtsteden Jessica van den Bosch algemeen bestuurslid
Mac Donalds Dordrecht Arlec Delgorge algemeen bestuurslid
Van Wijnen Cor Simons algemeen bestuurslid

Activiteiten 
Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar het Jaarplan 2020

Financiële verantwoording
Een financieel verslag vindt u in MBO jaarrekening 2017 en 2018