Werkt u aan een project, plan of initatief dat bijdraagt aan een betere samenleving in Dordrecht?  Dan kunt u uw idee met een concrete vraag naar kennis, kunde, mensen, middelen of materialen bij de stichting indienen. Check de spelregels en maak bij uw aanvraag gebruik van onderstaand format. Voor meer informatie kunt u ook eerst contact met ons opnemen.

Voor wie?

 • Burgerinitiatieven
 • Maatschappelijke organisaties
 • Dordtse Sociaal Ondernemers

Voorbeelden van mogelijke aanvragen

Er zijn natuurlijk veel verschillende vragen tot ondersteuning denkbaar. Enkele voorbeelden zijn:

 • hulp bij het uitwerken van een businessplan
 • een locatie
 • behoefte aan bestuurs- en organisatiekracht
 • een websitebouwer
 • werk- of speelmateriaal
 • inventaris voor ontmoetingsruimte
 • busje voor transport
 • ondersteuning bij fondswerving
 • het maken van een communicatieplan
 • een notaris voor het oprichten van een stichting

Een aanvraag indienen?

Stuur uw aanvraag conform onderstaand format naar ons per e-mail.

 • Naam van uw organisatie
 • Contactgegevens
 • Missie en/of visie van de organisatie
 • Doelgroep
 • Projectplan (indien aanwezig)
 • Uw concrete vraag
 • Wat hoopt u met onze inzet te bereiken?
 • Eventuele andere betrokken organisaties
 • Overige opmerkingen

Spelregels

 • De activiteiten van uw organisatie passen binnen de doelstelling van de stichting.
 • Uw activiteiten zijn gebaseerd op samenwerking met andere partijen.
 • Uw aanvraag is concreet, solide en onderbouwd. 
 • Na bespreking van het plan krijgt de aanvrager over de beoordeling van de aanvraag en de vervolgstappen terugkoppeling.

Agenda / Evenementen

11 november 2019 –  Beursvloer Dordrecht

Volg ons!