Onze bestuursleden en partners

Deze bedrijven stellen hun kennis, menskracht en middelen beschikbaar aan maatschappelijke organisaties in Dordrecht. Daarnaast steunen ze de stichting door financieel bij te dragen en/of zitting te nemen in het bestuur.