Bedrijven en maatschappelijke initiatieven verbinden

Initiatiefrijke burgers, maatschappelijke organisaties en Dordtse sociaal ondernemers kunnen kennis, kunde, netwerk, menskracht, materialen en middelen van het bedrijfsleven goed gebruiken. De Stichting stimuleert het bedrijfsleven in Dordrecht om de samenleving te versterken. Bedrijven kunnen zo op een praktische wijze hun wens tot maatschappelijk betrokken ondernemen vormgeven.

Werkwijze

De initiatiefnemers van de Stichting vormen de vaste kern. Zij brengen vraag en aanbod bij elkaar. De vraag van mensen en organisaties met initiatieven en het aanbod en de mogelijkheden van bedrijven. Daarnaast werken zij aan de verdere ontwikkeling van de Stichting.

De vaste kern schakelt bij concrete vragen van initiatiefnemers met bedrijven en organisaties binnen hun netwerk. Deze bedrijven en organisaties vormen de tweede cirkel van de Stichting. Hiermee  wordt een breed netwerk ontsloten en de impact vergroot.

Aanjager

De Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht heeft een eigen intermediair en aanjager: Jan-Dirk Costeris en Mariska Wagner zijn de contactpersonen van de Stichting en voeren de werkzaamheden van de Stichting uit.

De ambitie is hoog

Wij streven er naar jaarlijks 15 sociaal ondernemers of burgerinitiatieven te helpen met advies of ondersteuning bij de opstart, doorontwikkeling of groei. Mede door de organisatie van een maatschappelijke beursvloer verwachten we jaarlijks 100 matches te kunnen maken.  Gaandeweg bouwen we aan meer bekendheid en draagvlak via Werkgevers Drechtsteden, de Dordtse Ondernemingsvereniging en de Dordtse media.

Geïnteresseerd ?

Als u als bedrijf of instelling geïnteresseerd bent in de Stichting Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in Dordrecht neem dan contact met ons op.

Agenda / Evenementen

11 november 2019 –  Beursvloer Dordrecht

Volg ons!